Cộng tác Viên xây dựng chiến lượt tuyển Cộng Tác Viên để tăng cường mạng lưới bán hàng của mình và tạo ra doanh thu thụ động từ doanh nghiệp.

Đối với Công Tác Viên chuyên nghiệp thường có xu hướng chia sẽ cộng động. Nắm bắt được xu hướng đó doanh nghiệp triển khai Cộng Tác Viên trên App ProBox đã chuẩn bị rất kỹ về vấn đề này để giúp Cộng Tác Viện có thể gia tăng thu nhập thụ động nhờ vào kỹ năng chia sẽ cộng đồng.

Sau một khoản thời gian bán hàng và đạt doanh số , phía doanh nghiệp sẽ kích hoạt tính năng thu nhập thụ động thông qua cơ chế tự xây dựng mạng lưới Cộng Tác Viên . Các thông tin của cơ chế chỉ được chia sẽ trên App ProBox và chỉ nhận được tư vấn khi Cộng Tác Viên đạt doanh số kỳ vọng của daonh nghiệp.