Sản phẩm triển khai qua mạng lưới Cộng Tác Viên cần những yếu tố nào để thành công.

Về tâm lý người làm Công Tác Viên :
1. Sản phẩm phải đúng pháp luật có giấy tờ rỏ ràng.
2. Chất lượng sản phẩm cần dược cam kết sau bán hàng rỏ ràng với khách hàng.
3. Sản phẩm đó không được đăng trên bất kỳ phương tiên truyền thông công khai nào.

Về chiếc khấu :
1. Cần chọn ra nhóm sản phẩm hoặc combo sản phẩm có biên độ lãi cao.
2. Chiếc khấu phải thật hấp dẫn và đề xuất 10% đến 30%

Về giá bán cho khách hàng cuối :
1. Cần xây dựng nhóm sản phẩm có giá từ 200K đến 350K
2. Trong một số nhóm sản phẩm có công bố trên truyền thông công khai , cần xây dựng phương án giá giảm hơn khi mua qua Cộng Tác Viên

Về nội dung rao cho sản phẩm :
1. Nôi dung thât sự thuyết phục.
2. Tránh các nội dung thô chỉ nhắm tới thông số của sản phẩm.
3. Video nói về sản phẩm là 1 yếu tố giúp Cộng Tác Viên chốt đơn tốt hơn.