Thỏa thuận sử dụng app ProBox

  1. Định nghĩa app ProBox : là 1 trung tâm hổ trợ kết nối khách với nhà cung cấp là khách hàng sử dụng giải pháp của công ty ProBox . Các tài khoản có thể tương tác và kiếm tiền với nhiều nhà cung cấp cùng lúc thông qua chương trình tiếp thị liên kết của nhà cung cấp. App là nơi tổng hợp tin tức RSS chính thống từ các báo. App là công cụ để khách và bạn của khách có thể cùng tham gia tương tác 1 nhiệm vụ với nhà cung cấp.
  2. Thông tin liên lạc : chủ động nhắn tin cho khách khi nhà cung cấp đã có số điện thoại cảu khách.
  3. Thông tin cá nhân
  4. Bảo mật : hệ thống chỉ bảo vệ 99% thông tin cá nhân đã đăng ký trên hệ thống. hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin đăng ký tài khoản an toàn và hướng dẫn khách tự vệ trước các hình thức lừa đảo thông qua thông tin cá nhân.
  5. Tự vệ : hướng dẫn về các diều hướng thông tin của nhà cung cấp
  6. Nhận thức : chất lượng sản phẩm dịch vụ do nhà cung cấp trực tiếp xử cung cấp, về thật giả , về nội dung quảng cáo : tất cả nhận thức nhằm mục tiêu tránh bị lừa đảo và mua hàng kém chất lượng.

P/s bản nháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.