Thỏa thuận sử dụng app ProBox

  1. Định nghĩa app ProBox : là 1 phần mềm hổ trợ kết nối người dùng với doanh nghiệp. Các tài khoản thực hiện quy trình cụ thể với doanh nghiệp. Trong đó có quy trình nổi bật là Cộng Tác Viên Bán Hàng.
  2. Định nghĩa doanh nghiệp : là các doanh nghiệp tích hợp lên hệ thống phần mềm app ProBox để chuẩn hóa quy trình. Tên doanh nghiệp và thông tin doanh nghiệp cung cấp sản phẩm là rỏ ràng cho người dùng có thể liên lạc trực tiếp.
  3. Thông tin liên lạc : hai bên có thể trao đổi với nhau thông quan một nhiệm vụ cụ thể, chính xác, tập trung vấn đề. App ProBox không cung cấp phương án cộng nghệ liên lạc tự nhiên.
  4. Thông tin cá nhân : được lưu trữ tại công ty Cổ Phần Công Nghệ ProBox và có quyền cung cấp thông tin cho doanh nghiệp khi người dùng bấm đồng ý tham gia vào một quy trình cụ thể của doanh nghiệp.
  5. Bảo mật : hệ thống bảo vệ 99,99% thông tin cá nhân đã đăng ký trên hệ thống.
  6. Tự vệ và bảo vệ : hướng dẫn về các điều hướng thông tin của doanh nghiệp. Để bảo vệ người dùng chúng tôi hạn chế tối đa dẫn người dùng về một trang web ngoài hệ thống.
  7. Nhận thức : chất lượng sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp trực tiếp xử lý và cung cấp, về thật giả , về nội dung quảng cáo : tất cả nhận thức nhằm mục tiêu tránh bị lừa đảo và mua hàng kém chất lượng.
  8. App ProBox không cung cấp sản phẩm cho người dùng và App ProBox cung cấp quy trình vận hành đã được chuẩn hóa, Bất kỳ doanh nghiệp nào tích hợp lên app ProBox đều thỏa mã quy tắc rỏ ràng thông tin và trách nhiệm trước pháp lý đối với người dùng. Thỏa thuận pháp lý đó có giá trị trực tiếp giữa người dùng và doanh nghiệp.
  9. Mỗi quy trình luôn luôn có một thỏa thuận phụ kèm theo.

P/s bản nháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *